• Trong game  | 

  Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Lá

 • Trong game  | 

  Cập Nhật Phiên Bản Siêu Thần Khí

 • Trong game  | 

  Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Giấy

 • Trong game  | 

  Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Chibi

 • Trong game  | 

  Rồng Tỏa Sáng

 • Trong game  | 

  Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Hậu