Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Giấy

Từ

Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Giấy

Sự kiện | 


Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Giấy

Đua Top Lực Chiến 

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, Kỵ sĩ đứng trong top 10 bảng xếp hạng lực chiến tại máy chủ mới có thể nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017
 • Kết thúc: 00:00 ngày 06/03/2017 (thời gian tổng kết BXH)

Phần thưởng

Hạng
Vật Phẩm
Số Lượng
Xếp Hạng 1
Kim Cương
10,000
Xếp Hạng 2
Kim Cương
5,000
Xếp Hạng 3
Kim Cương
3,000
Xếp Hạng 4-10
Kim Cương
1,000

Lưu ý

 • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.
 • Với mỗi mốc phần thưởng chi một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Qũy Tiết Kiệm 

Nội dung sự kiện

Trong thời gian mở máy chủ mới, nếu Kỹ sĩ dùng 1000 Kim cương để mua Quỹ Tiết Kiệm thì sẽ nhận lại phần thưởng Kim Cương gấp 10 lần khi đạt cấp độ yêu cầu.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017
 • Kết thúc: Không có thời gian kết thúc

Phần thưởng

Điều Kiện
Quà tặng
Số lượng
Đạt cấp độ 10
Kim Cương
500
Đạt cấp độ 25
Kim Cương
1000
Đạt cấp độ 35
Kim Cương
1500
Đạt cấp độ 45
Kim Cương
2000
Đạt cấp độ 55
Kim Cương
2500
Đạt cấp độ 60
Kim Cương
2500

Lưu ý

 • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ có thể nhận một lần duy nhất.
 • Sau khi mua Quỹ Tiết Kiệm, giao diện mua sẽ trở thành giao diện nhận thưởng.

Khế Ứơc Rồng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu Kỵ Sĩ mua Khế Ước Rồng thì mỗi ngày sẽ có thể nhận được phần thưởng Kim Cương cực kỳ hấp dẫn kéo dài 30 ngày.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017
 • Kết thúc: Không có thời gian kết thúc

Phần thưởng

Ký Khế Ước Rồng
Lần Đầu Nhận Ngay
Mỗi Ngày
(Liên tục 30 ngày)
Khế Ước Rồng Sơ
1000 Kim Cương

300 Kim Cương

Khế Ước Rồng Cao
2000 Kim Cương

600 Kim Cương

Lưu ý

 • Khế Ước Rồng chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày.
 • Có thể mua 2 loại Khế Ước Rồng cùng một lúc
 • Trong mỗi ngày chỉ nhận được một lần với mỗi mốc Khế Ước Rồng.
 • Khi Khế Ước Rồng hết hiệu lực có thể mua tiếp.
 • Khế Ước Rồng còn hiệu lực sẽ không thể mua thêm.

Nạp Nhân Đôi Lần Đầu 

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Kỵ Sĩ "Lần Đầu" tiến hành nạp Kim Cương vào Bí Kíp Luyện Rồng sẽ được nhân đôi số lượng Kim Cương khi nạp vào.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017
 • Kết thúc: Không có thời gian kết thúc

Phần thưởng

Nhân đôi giá trị KIM CƯƠNG nạp vào lần đầu tiên..

Lưu ý

 • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.
 • Chỉ được nhận một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Áp dụng cho mọi hình thức nạp vào.
 • Áp dụng cho mọi mệnh giá nạp vào.
 • Xem thêm hướng dẫn nạp thẻ tại đây: Hướng Dẫn Nạp Kim Cương

Nạp SMS Nhận 150 Kim Cương

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Kỵ Sĩ tiến hành nạp SMS trị giá 15,000 VNĐ tại giao diện màn hình chính ( Nút Tròn có chữ SMS ) sẽ được nhận thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017
 • Kết thúc: Không có thời gian kết thúc

Phần thưởng

Quà Tặng
Số Lượng
Kim Cương
150
Vé Rút Thưởng
2
Kẹo Pet-Vừa
2

Lưu ý

 • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.
 • Chỉ được nhận một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Sự kiện này không áp dụng cho nhân Lần Đầu Nạp Kim Cương.

Tích lũy Hồ Ước Nguyện

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Kỵ Sĩ tiến hành rút thưởng ở tính năng Hồ Ước Nguyện đạt số lần chỉ định sẽ nhận ngay phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng

Điều Kiện
Quà Tặng
Số Lượng
Ước Nguyện Kim Cương 10 lần
Hotdog
3
Mảnh Rồng Săn Hồn
5
Ước Nguyện Kim Cương 30 lần
Hotdog
5
Mảnh Rồng Săn Hồn
10
Ước Nguyện Kim Cương 50 lần
Hotdog
10
Mảnh Rồng Săn Hồn
20
Ước Nguyện Kim Cương 100 lần
Hotdog
15
Mảnh Rồng Săn Hồn
40

Lưu ý

 • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.
 • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tích lũy ước nguyện PET

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Kỵ Sĩ tiến hành dùng Kim Cương để ước nguyện PET đạt số lần chỉ định sẽ nhận ngay phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng

Điều Kiện
Quà Tặng
Số Lượng
Rút Pet Kim Cương 10 lần
Kẹo Pet nhỏ
5
Tiểu Yêu
1
Rút Pet Kim Cương 30 lần
Kẹo Pet nhỏ
10
Tiểu Yêu
2
Rút Pet Kim Cương 50 lần
Kẹo Pet nhỏ
5
Ma Nữ
1
Rút Pet Kim Cương 100 lần
Kẹo Pet nhỏ
10
Ma Nữ
2

Lưu ý

 • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.
 • Với mỗi mốc phần thưởng chi một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp