Sự kiện ra mắt máy chủ Rồng Giấy

Từ

Chuỗi Sự Kiện Tháng Máy Chủ Rồng Giấy

Sự kiện | 


Chuỗi Sự Kiện Tháng Máy Chủ Rồng Giấy

Đăng Nhập Nhận Rồng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, khi Kỵ sĩ tiến hành đăng nhập đủ số ngày đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng

Điều kiện
Vật Phẩm
Số Lượng
Tích lũy đăng nhập 1 ngày
Vàng
6000
Tích lũy đăng nhập 2 ngày
Mảnh Ảo Ảnh
20
Tích lũy đăng nhập 3 ngày
Mảnh Ảo Ảnh
20
Tích lũy đăng nhập 4 ngày
Kim Cương
50
Tích lũy đăng nhập 5 ngày
Mảnh Ảo Ảnh
20
Tích lũy đăng nhập 6 ngày
Kim Cương
100
Tích lũy đăng nhập 7 ngày
Mảnh Ảo Ảnh
50

Lưu ý

  • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thăng Cấp Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, khi Kỵ sĩ tiến hành tham gia các tính năng và hoạt động để đạt cấp độ định mức sẽ được phần thưởng cực kỳ giá trị.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng

Điều kiện
Vật Phẩm
Số Lượng
Đạt cấp 5
Vàng
20,000
Đạt cấp 10
Kim Cương
100
Đạt cấp 15
Vé Rút Thưởng
5
Đạt cấp 20
Kim Cương
300
Đạt cấp 25
HotDog
5
Đạt cấp 30
Kim Cương
500
Đạt cấp 35
Mảnh Áo
20
Mảnh Bao Tay
20

Lưu ý

  • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Nạp Tích Luỹ Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, khi Kỵ sĩ tiến hành tham gia các tính năng và hoạt động để đạt cấp độ định mức sẽ được phần thưởng cực kỳ giá trị.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng:
Nạp tích lũy 200 KC nhận: Thể Lực - Lớn*1Hotdog*5

Nạp tích lũy 500 KC nhận: Thể Lực - Lớn*1,Hotdog*5,Mảnh Tinh Linh*20
Nạp tích lũy 1000 KC nhận: Thể Lực - Lớn*1,Hotdog*5,Mảnh Tinh Linh*20
Nạp tích lũy 2000 KC nhận: Thể Lực - Lớn*1,Hotdog*10,Mảnh Tinh Linh*20
Nạp tích lũy 3000 KC nhận: Thể Lực - Lớn*1,Hotdog*10,Mảnh Tinh Linh*20
Nạp tích lũy 5000 KC nhận: Thể Lực - Lớn*2,Hotdog*10,Mảnh Tinh Linh*30
Nạp tích lũy 10000 KC nhận: Thể Lực - Lớn*5,Hamburger*10,Mảnh Tinh Linh*50

Lưu ý

  • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Nạp Tích Luỹ Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, Nạp tích lũy mỗi ngày nhận ngay Mũm Mim Mĩm 5 Sao

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng


Nạp tích lũy 75 KC nhận: Thể Lực - Nhỏ*3
Nạp tích lũy 200 KC nhận: Mảnh Mũm Mĩm*10Túi Vàng - Nhỏ*1
Nạp tích lũy 500 KC nhận: Mảnh Mũm Mĩm*10Túi Vàng - Nhỏ*2Cuộn Len*2
Nạp tích lũy 1000 KC nhận: Mảnh Mũm Mĩm*10Túi Vàng - Nhỏ*2Thú Bông*1
Nạp tích lũy 2000 KC nhận: Mảnh Mũm Mĩm*20Túi Vàng - Nhỏ*3Thú Bông*2

Lưu Ý:

  • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lực Chiến Nhận Thưởng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, khi Kỵ sĩ đạt mốc lực chiến yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 25/02/2017

Phần thưởng

Điều kiện Phần Thưởng Số Lượng
Lực chiến 12.000

Kim Cương

100
Lực chiến 16.000

Kim Cương

200
Lực chiến 20.000

Kim Cương

300
Lực chiến 24.000

Kim Cương

500
Lực chiến 26.000

Đá vũ khí

20

Đá cánh

20
Lực chiến 28.000

Mảnh Vũ Khí

20

Mảnh Cánh

20
Lực chiến 30.000

Pet S Tiểu Hồ Ly

4

Lưu ý

  • Với mỗi mốc phần thưởng chỉ một lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp