Cập Nhật Phiên Bản Siêu Thần Khí

Từ

Cập Nhật Phiên Bản Siêu Thần Khi

Sự kiện | 


Cập Nhật Phiên Bản Siêu Thần Khi

1. Thần Khí

*** Mở Thần Khí

-Cấp yêu cầu để mở thần khí: Cấp 40

-Tác dụng: Tính năng Thần Khí giúp tăng Sinh lực, Tấn công, Phòng thủ của nhân vật. Là tính năng tăng lực chiến cao nhất.

-Có tổng cộng 6 loại thần khí gồm

Loại Thần KhíHình Ảnh
Búa Thần Sấm
Khiên Medusa
Sách Vong Ngữ
Mắt Ma Lực
Huy Chương Quán Quân
Thuẫn Vinh Dự

-Để mở Thần Khí Kỵ sĩ cần dùng Mở Thuỷ Tinh để mở lần lượt từng loại Thần Khí.

***Phụ Ma Thần Khí

-Mỗi Thần Khí có 3 lỗ để Phụ Ma, cần dùng Phấn Thuỷ Tinh để Phụ Ma.

-Mỗi lần Phụ Ma sẽ ngẫu nhiên xuất hiện chỉ số.

-Khoá chỉ số sau khi Phụ Ma sẽ cần 10 Phấn Thuỷ Tinh

2. Cập nhật tính năng thu thập hình Rồng

Tính năng thu thập hình Rồng có tác dụng giúp tăng vật công, nguyên tố phòng và nguyên tốt công trực tiếp cho nhân vật.

Khi Kỵ sĩ mở được loại Rồng, PET hoặc trang bị cho nhân vật tương ứng thì 1 ô hình Rồng sẽ được mở.

3. Tính năng Ổ Rồng

-Để sử dụng được tính năng Ổ Rồng thì Kỵ sĩ cần đạt cấp 26

-Tác dụng của Ổ Rồng sẽ giúp Kỵ sĩ nhận được mảnh Rồng và mảnh Hồn Hệ tương ứng với loại Rồng được đặt vào.

-Mỗi Ổ Rồng sẽ có 5 cấp độ, để tăng cấp Kỵ sĩ cần dùng Vàng và Kim Cương

-Tuỳ thuộc vào cấp bậc của Rồng mà thời gian sản sinh dài hay ngắn

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp