1900 561 558
( 2000đ/phút )

Pet và Trang Bị


PET

Ngoài Rồng, các Kỵ sĩ còn được mang theo Pet để tăng lực sát thương lên quái vật. Pet chủ yếu nhận thông qua Tiệm Pet. Hãy thu thập càng nhiều Pet và sử dụng tính năng Ghép Pet để tăng cấp loại Pet.

Trang Bị

Cuối cùng, điều rất đáng chú ý đó là hệ thống trang bị. Hệ thống trang bị sẽ được kích hoạt khi Kỵ sĩ đạt cấp 20. Sau khi được kích hoạt, Kỵ sĩ có thể nâng cấp, tăng sao để tăng thuộc tính.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp