1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tính năng Viễn Chinh


Giới Thiệu

Là tính năng chiến đấu với Boss để nhận Tiền Viễn Chinh đổi thưởng giá trị: Mảnh Cánh , Mảnh Vũ Khí, Mảnh Pet…

Cơ chế

Mỗi ngày tham gia miễn phí 1 lần cho tất cả các ải.

VIP 4 sẽ được dùng Kim Cương để reset lại lượt đi trong ngày.

Ở các ải 2,5,8,10 sau khi vượt qua sẽ mở Trại Rồng. Hãy đặt Rồng có hệ phù hợp vào Trại Rồng để tăng Máu, Phòng Thủ và Sát Thương cho Rồng đang chiến đấu.

Khi vượt qua 1 ải thành công thì máu của Rồng đang chiến đấu không thể hồi phục, hãy cẩn thận né tránh đạn của quái cũng như chọn Rồng thích hợp với từng ải.

Phần thưởng

Nhận được Tiền Viễn Chinh sau khi vượt thành công 1 ải.

Tiền Viễn Chinh được dùng để mua Mảnh Cánh, Mảnh Vũ Khí và mảnh Rồng hiếm.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp