1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quy Tắc Tăng Lực chiến Luyện Rồng


Trang phục là lớp bảo bọc hoàn hảo của con người. Và trong game, cường hóa trang bị là một phương pháp tăng thực lực rất quan trọng, giúp kỵ sĩ vượt ải nhanh, hoàn thành thử thách và đạt điểm cao. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu phương pháp cường hóa trang bị, giúp các kỵ sĩ rồng trở nên mạnh hơn!

Nhận Trang Bị

Tổ hợp cơ bản ban đầu của Luyện Rồng có 4 trang bị, sau này nhân vật tăng cấp, các kỵ sĩ rồng có thể dùng tiền và vật liệu tương ứng tăng cấp và tăng sao cho trang bị, nhằm đạt kết quả mạnh nhất! Tấn Công và Phòng Thủ sẽ đạt chạm mức giới hạn, kỵ sĩ sẽ đứng trên đỉnh cao của vinh quang, thật đáng mong đợi phải không nè...

Tăng Cấp

Tăng cấp giúp tăng thuộc tính, cấp trang bị cũng phải theo kịp! Để tăng cấp trang bị cần dùng tiền Vàng để tăng. Mỗi khi đạt 10 cấp sẽ sử dụng Đá trang bị để tiến cấp thì mới có thể tiếp tục tăng cấp trang bị. Đã trang bị có thể tìm từ hoạt động, các ải thường và khó, Mạo Hiểm

Thu Thập Vật Liệu

Trang bị ban đầu có 1 sao, cao nhất đạt 5 sao, tăng sao cường hóa thuộc tính, nâng cấp vẻ ngoài! Và thu thập vật liệu mảnh trang bị vô cùng quan trọng.

Tìm Vật Liệu Ở Đâu?

Mảnh trang bị có thể tìm ở hoạt động, ải Khó, Tiệm và Mạo Hiểm.


 

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1146/QĐ-BTTTT cấp ngày 30/6/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp